Fenomén Ještěd

Fotografická kniha se věnuje objektu hotelu a vysílače na Ještědu od architekta Hubáčka a využívá k tomu různých pohledů. Od soutěže a dokumentace stavebních prací, porovnání návrhů a realizace řešení interiérů se současným stavem, zachycení vývoje návrhů výtvarníků, přes technické zvláštnosti a běžný pohled na Ještěd očima turisty nebo řady fotografů.

Demonstruje provázanost tohoto symbolu a přirozené soužití s obyvateli i přes relativní mládí stavby. Představuje také autorský kolektiv, který se na celkovém vzhledu i funkci podílel. Obsahuje nevšední a originální záběry a informace. Komentáře a texty jsou kromě češtiny přeloženy do němčiny a angličtiny.

Jiří Jiroutek – Fenomén Ještěd, 199 stran, 29 × 24 cm, česky, anglicky, německy. Barevný a duplexový tisk, přílohy na pauzovacím papíře. Grafická úprava: Pavel Akrman.

Knihu můžete zakoupit na stránkách www.fenomenjested.cz,
v recepci Hotelu Ještěd či ve vybraných galeriích.

Foto publikace © Aleš Jungmann