Kontakt

JEŠTĚD 73

sídlo: Horní Hanychov 153, Liberec 8, 460 08
právní forma: zapsaný spolek
IČO: 226 06 378
Bankovní spojení: 254380226/0300, ČSOB Jablonec nad Nisou, Komenského 17, 466 29
Pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 5438 0226
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Číslo účtu veřejné sbírky: 259826549/0300, ČSOB Jablonec nad Nisou, Komenského 17, 466 29
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 5982 6549
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Vyúčtování veřejné sbírky za každý kalendářní rok a výsledek kontroly provedené Krajským úřadem Libereckého kraje jsou zveřejněny v Dokumentech.

e-mail: info@jested73.cz

Datum založení: 11. 7. 2012
Číslo registrace: VS/1-1/89459/12-R
Registrace provedena: Ministerstvem vnitra ČR

Spolek je veden v rejstříku spolků Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec pod spisovou značkou L 8149.

Dne 28.7.2015 byla v souladu s platnými Stanovami ustavena Rada spolku, která je statutárním orgánem organizace. Za spolek Ještěd 73 navenek jedná předseda Rady.

Rada spolku pracuje ve složení:

Vít Vážan, předseda Rady spolku, členové: Tomáš Sova, Ladislav Štekrt, Petr Šmaus.

Tajemník spolku:

Milena Lánská, e-mail: lanska@jested73.cz

Cíl sdružení

Cílem sdružení je prezentovat Ještěd jednotně vůči veřejnosti a povzbuzovat zájem turistů i odborníků o tuto dominantu. Sdružení chce sjednotit a koordinovat aktivity různých skupin týkající se Ještědu a napomoci vzniku podkladů a projektů pro budoucí rekonstrukci této unikátní stavby.

 Autoři fotografií

Na stránkách naleznete fotografie těchto autorů: Pavel Štecha, Jiří Jiroutek, Šimon Pikous, Jan Pikous mladší. Historické záběry z archivu Karla Hubáčka, Otokara Binara a Petra Kurtina.

Nejsme informační centrum ani hotel, ale rádi vás pošleme tím správným směrem.